Phần mềm V1

V1CafeOnline

Bán hàng từ xa, quản lý tại nhà

V1Cafe trên PC để in bill hoặc kiểm tra từ nhà

V1Cafe Online

V1Cafe trên Android để Quản lý + Order

V1Cafe Online
Tự tạo Id Quan trên appsGoogle Play

V1KhachSan apps